Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
9177 32e7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainto-black into-black
5957 cca7 500
Reposted fromsavatage savatage via8agienny 8agienny
Nie pokonujcie oceanów dla ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla was kałuży.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromwosq wosq viaanorexianervosa anorexianervosa
chic
Reposted fromindivisualist indivisualist viavictorian victorian
Lubię urodę, ale położoną na inteligencję.
— Konwicki
3008 2626

A seed pod exploding. Evolution is cool. 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viaKryptonite Kryptonite
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viahereyes hereyes
3558 00c5 500
Reposted from2017 2017 viahotstuff hotstuff
Słyszałaś pewnie, czym się różni niebo od piekła. Podobno w piekle gotują doskonałą zupę, ale łyżki są tak długie, że nikomu nie udaje się dosięgnąć do ust. W niebie gotują tak samo dobrze i mają tak samo długie łyżki, tyle że ludzie w niebie wpadli na to, by się nawzajem karmić. Tylko tyle. Szczęście jest naprawdę bardzo proste. 
— Bóg nie jest automatem do kawy
0186 e009
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viapiehus piehus
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
0645 05aa
Reposted fromnezavisan nezavisan
0648 7d2b
Reposted fromnezavisan nezavisan
0649 abd9 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
3121 0fad
Reposted frompsychedelix psychedelix
8845 9253 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl